ලොව වයස්ගතම සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරයා 98 වෙනි උපන්දිනය සමරයි

ලොව වයස්ගතම සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරයා 98 වෙනි උපන්දිනය සමරයි

දැනට ලොව ජීවත්ව සිටින වයස්ගතම සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙසින් සැලකෙන ලෙස්ටර් ජේම්ස් පිරිස් මහතා සිය 98 වෙනි උපන්දිනය පසුගිය දා සමරනු ලැබුවා.ඒ සිය පවුලේ සමීපතයින් සමගයි. එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.

www.reader.lk