අඩි 42000ක් උඩදී දරු ප්‍රසුතියක්වෙයි

අඩි 42000ක් උඩදී දරු ප්‍රසුතියක්වෙයි

ගුවන් යානයකදී සිදු වූ බව කියන දරු ප්‍රසුතියක් සම්බන්ධයෙන් විදෙස් මාධ්‍ය සදහන් කර තිබෙනවා.


පාකිස්තානයට ගමන් කරමින් තිබූ තුර්කි ගුවන් සේවයට අයත් මෙම ගුවන් යානයක මෙය සිදුව තිබෙනවා.

මෙම දරු ප්‍රසුතිය සදහා ගුවන් යානයේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ ගුවන් යානාවේ ගමන් ගත් මගීන් කිහිප දෙනෙකු මේ සදහා සහය ලබා දී ඇති අතර අඩි 42000ක් ඉහළ අහසේ පියාසර කරමින් තිබියදී මෙය සිදුව ඇතැයි විදෙස් මධ්‍යහි වැඩි දුටරත් සදහන්.
www.reader.lk