මට ඕනි වික්ටර් රත්නායක වගේ සැපේ ඉන්න - ඉරාජ් වීරරත්න

මට ඕනි වික්ටර් රත්නායක වගේ සැපේ ඉන්න - ඉරාජ් වීරරත්න

ප්‍රවීණ සංගීත ශිල්පී වික්ටර් රත්නායකය මහතා සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් දැඩි කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා.


ඒ ඔහුගේ බාල පුත් ලෙලුම් රත්නායක කළ ප්‍රක්ෂයක් සම්බන්ධවයි. කෙසේ වෙතත් ලෙලුම් කළ එම ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට විවිධ පුද්ගලයින් තම අදහස් සමාජ ජාල වෙත එක් කර තිබෙනවා.

මේ අතර ජනප්‍රිය ගායක ඉරාජ් වීරරත්න සහ පේෂල ප්‍රසංගයකදී කළ ප්‍රකාශයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතිනවා.

එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk