ඉරාජ්ගෙන් මාසයකට ඉන්ටර්නෙට්

ඉරාජ්ගෙන් මාසයකට ඉන්ටර්නෙට්

ජනප්‍රිය ගායක ඉරාජ් වීරරත්න අන්තර්ජාල භාවිතා කිරීමට ඩේටා ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

අද රාත්‍රි 8ට ඔහු නොමිලේ ඩේටා ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වී තිබෙනවා. ඒ මසක පමණ කාලයකටයි.

ඔහුගේ YouTube චැනලය Subscribe කර මෙම අවස්ථාව සියලු දෙනා හිමි කර ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා.

www.reader.lk