අන්තර්ජාලය කැළඹූ ඡයාරූප පෙළ

අන්තර්ජාලය කැළඹූ ඡයාරූප පෙළ

සුරූපි මෙන්ම සරාගී පෙනුමකින් යුත් තරුණියන් කිහිපදෙනෙකු ඇතුලත්අපූරු ඡායාරූප පෙළක් මේ වන විට ෆේස්බුක් ඔස්සේ හුවමාරු වමින් පවතිනවා.


වියට්නාම ජාතික ජායාරූප ශිල්පියෙකුගේ නිර්මාණයක් බවත් එහි සදහන්. එම ඡායාරුප පෙළ පහතින් බලන්න.

www.reader.lk