රංජන්ගේ උපන්දිනේ කේක් කපලා සමරපු හැටි

රංජන්ගේ උපන්දිනේ කේක් කපලා සමරපු හැටි

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ උපන්දිනය ඉකුත් දින යෙදී තිබුණා.එදින කලාකරුවන් සහභාගී වූ වැඩසටහනක් අවසානයේ කේක් ගෙඩියක් කපා එය සමරනු ලැබුවා.

එම අවස්ථාවේ ගත් වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk