ප්‍රියා සූරියසේනගේ මගේ සැමරුම් පොතේ, අමුතු විදිහට ගයයි

ප්‍රියා සූරියසේනගේ මගේ සැමරුම් පොතේ, අමුතු විදිහට ගයයි

ප්‍රවීණ ගායක ප්‍රියා සූරියසේන ගායනා කරන මගේ සැමරුම් පොතේ ගීතය වෙනස් අයුරුන් ගයනා කරන වීඩියෝ පටයක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.


එම ගීතය මේ වනවිට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින අතර යසස් වික්‍රමරත්න විසින් මෙය ගායනා කර අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

එම ගීතය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk