පාසල් ළමුන්ගේ අසැබි හැසිරීම අන්තර්ජාලය කළඹයි

පාසල් ළමුන්ගේ අසැබි හැසිරීම අන්තර්ජාලය කළඹයි

අසැබි අයුරින් හැසිරෙමින් සිටින පාසල් ළමුන් කිහිප දෙනෙකුගේ වීඩියෝවක් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ දැඩි කතාබහකට ලක් වෙමින් පවතිනවා.


ඔවුන් පාසැල තුල අසැබි ලෙස හැසිරෙන අයුරු වීඩියෝ ගත කල යම් සිසුවෙකු අන්තර්ජාලයට එක් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි භාවිතා කරනන් අදහස් දක්වමින් පවසා ඇත්තේ මෙලෙස කුඩා වයස් සිමා වල දරුවන් මෙවැනි දෑ වලට පෙළඹීමට පසුගිය කාලයේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලට ඇතුල් වූ ගීතමය වීඩියෝ පටය මුල් වන බවයි.www.reader.lk