සමන්ත භද්‍ර හිමියන් කේක් කපලා ජන්ම දිනය සැමරූ හැටි

සමන්ත භද්‍ර හිමියන් කේක් කපලා ජන්ම දිනය සැමරූ හැටි - ඔබ නොදැකපු ඡායාරූප පෙළ මෙන්න

සමන්ත භද්‍ර හිමියන් සමාජයේ දැඩි ලෙස කතා බහට ලක් වන හිමි නමක් වනවා.

උන්වහන්සේගේ ජන්ම දිනය පසුගිය දා යෙදී තිබුණා. ඒ වෙනුවෙන් ශ්‍රී සදහම් ආශ්‍රමයේදී මේ වන විට පිංකමක් පැවැත්වුණා.

එහිදී උපන්දින කේක් එකකුත් කපා එම පිංකම ආරම්භ වූ බවයි වාර්තා වන්නේ. එහි ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.
www.reader.lk