ගණිකාවක් රහත් වෙලාලු - සමන්තභද්‍ර හිමි

ගණිකාවක් රහත් වෙලාලු - සමන්තභද්‍ර හිමි

" ආයේ කියනවා යශෝදරා වෙන්න කියනවා.. සිද්ධාර්ථ වෙන්න කියනවා.. ඒ කියන්නේ විවාහය මැදින් කඩා ගන්න කියලානේ කියන්නේ "

පූජ්‍ය සමන්තභද්‍ර හිමියන සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා. ඒ උන්වහන්සේගේ පන්සල සම්බන්ධයෙන් පුවත් වාර්තා වීමත් සමගයි.


මේ අතර සමන්තභද්‍ර හිමි විසින් දේශනයකදී කළ ප්‍රකාශ කිහිපයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ යලි කතාබහකට ලක් වෙමින් පවතිනවා.


එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.


www.reader.lk