සියත රේඩියෝව නිසා අද උදේ ලංකාවම හඬපු හැටි

සියත රේඩියෝව නිසා අද උදේ ලංකාවම හඬපු හැටි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම උදෑසන රේඩියෝ වැඩසටහන වන dj අරා සහ පැස්බරා වැඩසටහන මේ වන විට සියත රේඩියෝවේ විකාශය වනවා.එය මුලින් විකාශය වුයේ හිරු එෆ් එම් නාලිකාවේ වන අතර වැඩසටහනේ dj අරා සහ පැස්බරා එම නාලිකාවෙන් ඉවත් වී සියත රේඩියෝවට පැමිණීමත් සමග එම වැඩසටහන කාගේත් අවධානයට යොමු වුණා.

එම වැඩසටහනේ අද උදැසන විකාශය වූ කොටසක් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා.

එය පහතින් අහන්න.

www.reader.lk