උදිතමාල්ගෙන් CID ය ප්‍රශ්න කරයිAsset Radio Broadcasting PVT Ltd හි නෙත් FM නාලිකාවේ ප්‍රවෘත්ති අංශ ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කළ උදිතමාල් හේමචන්ද්‍ර මහතාගෙන් CID ය අද ( 08 ) ප්‍රශ්න කිරීමක් සිදුකළා.

ඒ ඔහු නෙත් FM හි සේවය කරමින් සිටිය දී ආයතනික තොරතුරු පෞද්ගලික හුවමාරු කිරීමේ Chat Group තුළ යොදාගත් බවට Asset Radio Broadcasting ගොණුකළ පැමිණිල්ලක් මතයි.

උදිතමාල් හේමචන්ද්‍ර මහතා නෙත් FM ආයතනයේ සේවය නොකරන අතර ඔහු පසුගිය ජනවාරි මාසයේ දී Asset Radio Broadcasting වෙතින් ඉවත් ව තිබේ.

මීට පෙර Neth FM හි කාර්‍යාලය පරිශ්‍රයට පැමිණ ඇති රහස් පොලීසිය උදිතමාල් හේමචන්ද්‍ර මහතා සමග සේවය කළ මාධ්‍යවේදීන් 10 දෙනෙකුගෙන් පමණ පැය 10 කට අධික කාලයක් ප්‍රශ්න කර තිබුණි.

ඊට අමතරව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ Computer Crime Branch නිළධාරින් නෙත් FM හි News Room හා Web Department එක සතු සියළු පරිඝණක පරීක්ෂා කර ඇත.


මීට හේතු වූ පැමිණිල්ල අප කළ විමසීමක දී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ අයතනික තොරතුරු තුන් වන පාර්ශවයන් වෙත ගොස් ඇති බවටත් සේවයෙන් ඉවත් කළ ජේෂ්ඨ කළමණාකරුවෙකු ආයතනයේ ඉහළ කළමණාකාරීත්වය විවේචනය කර ඇති බවටත් ලද පැමිණිල්ල මත අදාල විමර්ශන සිදු කරන බවයි.කෙසේ වෙතත් අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව උදිතමාල් හේමචන්ද්‍ර මහතාගෙන් ප්‍රශ්න කරන විට ඒ මහතා Sky Media Network PVT Ltd හි සිත FM නාළිකාවේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටී.


CID ය නෙත් FM මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම සහ ඉවත් වූ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රධානී උදිතමාල් හේමචන්ද්‍ර මහතා CID යට කැදවීම හෙලා දකිමින් මාධ්‍ය සංවිධාන ද නිවේදන නිකුත් කර තිබුණා.

www.reader.lk