රේඩියෝ ඉතිහාසයේ සිදුවූ දැවැන්තම වෙනස

රේඩියෝ ඉතිහාසයේ සිදුවූ දැවැන්තම වෙනස 

පසුගිය කාලයේ රේඩියෝ ක්ෂේත්‍රයේ විශාල වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු වුණා. 

එහිදී හිරු එෆ් එම්හි ජනප්‍රියම වැඩසටහනක් වන ඩීජේ අරා සහ පැස්බරා වැඩසටහනේ ඩීජේ අරා හිරු ආයතනයෙන් පසුගියදා ඉවත් වුණා.


ඒ සමග හිරු නාලිකාවේ පැස්බරාද ඉවත් වී දෙදෙනා මේ වන විට සියත නාලිකාවේ කටයුතු කරන බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ අතර හිරු නාලිකාවේ මෙන්ම නෙත් එෆ් එම් රේඩියෝවේ ද විශාල වෙනස් කම් කිහිපයක් සිදුව ඇතැයි වාර්තා වනවා.

එහිදී නෙත් එෆ් එම් නාලීකාවේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කළ උදිතමාල් හේමචන්ද්‍ර මහතා Sky Media Network හී නව ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක ලෙස වැඩ බාරගෙන තිබෙනවා.

එමෙන්ම නෙත් එෆ් එම් නාලිකාවේ වැඩසටහන් අංශයේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු සිදු කළ චන්දිම දර්ෂනාත් මහතා ද මේ වන විට හිරු එෆ් එම් නාලිකාවේ වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂක ලෙස වැඩ බාරගෙන තිබෙනවා.

www.reader.lk