සචිනිගේ ඒවා

සචිනිගේ ඒවා

ජනප්‍රිය නිළියක් මෙන්ම නිරුපිකාවක් ලෙස කටයුතු කරන සචිනි අයේන්ද්‍රාගේ ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.


ඡායාරූප - අමිත තෙන්නකෝන්

www.reader.lk