සුදු අප්පොච්චි නිදහස් දිනයට එව්ව ලියුම එලියට

සුදු අප්පොච්චි නිදහස් දිනයට එව්ව ලියුම එලියට

69 වන ජාතික නිදහස් දින උළෙල අද ගාලු මුවදොරදී පැවැත්වෙන වෙනවා.

69 වන නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් ද කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා.


මේ අතර නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් නිර්මාණය වූ වීඩියෝ පටයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.


www.reader.lk