අහංකාර නගරේ 2 අලුත් විදිහට

අහංකාර නගරේ 2 අලුත් විදිහට

ජනප්‍රිය ගායක රනිදු ලංකාගේ නවතම ගීතයක් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.


මදුවිතකින් ලෙසින් නම් කර ඇති එය ඉතා ජනප්‍රිය වූ අහංකාර නගරේ ගීතයේ දෙවැනි කොටස ලෙස එලි දක්වා තිබෙනවා.

ජනප්‍රිය පරිඝණක ක්‍රීඩාවක් උපයෝගී කර ගනිමින් එම ගීතය යොදා නිර්මාණය කළ වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk