ඉන්දික තොටවත්ත හිරවෙයි ?

ඉන්දික තොටවත්ත හිරවෙයි ?
පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ ජෝතිර්වේදි ඉන්දික තොටවත්ත මහතා සම්බන්ධයෙන් දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා.

ඒ ඔහු පළ කළ විවිධ අනාවැකි සමගයි. කෙසේ වෙතත් ඔහු සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින්ද දැඩි කතාබහකට ලක් වූ චරිතයක් වුණා.


මේ අතර ඔහු සහභාගී වූ වැඩසටයහනක් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් යලි කතාබහක් ඇති කර තිබෙනවා.

රුපවාහිනී වැඩසටහනකදී ඔහුට කරන අභියෝගයක් භාරගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙම කතාබහ ඇති වී ඇති අතර එහිදී ඔහු අපහසුතාවයට පත් වන බවයි ඇතැමුන් පෙන්වා දී ඇත්තේ.

එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk