මල්ලි පිසෙක් වගේ පිස්සෙක් වගේ අඩන්න හදන්න එපා මෙතන

මල්ලි පිසෙක් වගේ පිස්සෙක් වගේ අඩන්න හදන්න එපා මෙතන - Funky Dirt අලුත්ම සින්දුව මෙන්න

Funky Dirt සංගීත කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද නවතම ගීතය මේ වන විට අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.


සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ භාවිතා වන විවිධ අදහස් එක් රැස් කරමින් මෙය නිර්මාණය කර ඇති අතර මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.

Funky Dirt සංගීත කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලැබූ පෙර ගීත මෙන්ම මෙය ඉතා ජනප්‍රිය වන බවයි ඇතැමුන්ගේ මතය වී ඇත්තේ.


www.reader.lk