අම්මාගේ නිරුවත් ඡායාරුප පෙන්වා දුවත් ගන්න හැදු අනියම් සැමියා ජා ඇලදී කොටු

අම්මාගේ නිරුවත් ඡායාරුප පෙන්වා දුවත් ගන්න හැදු අනියම් සැමියා ජා ඇලදී කොටු

තම මවගේ නිරුවත් ඡායාරුප අන්තර්ජාලයට එක් කරන බවට පවසා ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලු පුද්ගලයෙකු පිළිබද පුවතක් වාර්තා වනවා.


අදාල පුද්ගලයා තරුණියගේ මව සමග අනියම් සබඳතාවයක් පවත්වා ඇති අතර එම පුද්ගලයා තරුණියගේ පහස ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වී මවගේ ඡායරූප අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ප්‍රසිද්ධ කරන බවට තර්ජනය කර තිබෙනවා.

මෙලෙස තම දුවට තර්ජනය කිරීම හේතුවෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් ජා ඇල පොලිසිය වෙත පැමිණිල්ලක් කර තිබෙනවා. කරන ලද පැමිණිල්ලට අනුව අදාල සැකකරු ජා ඇල පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඔහු තවත් කාන්තාවකගෙන් ද ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලා ඇති බවට පසුව අනාවරණය වී තිබෙනවා.


www.reader.lk