හරින් ගමේ දරුවන්ගේ තොරතුරු තාක්ෂනය වැඩි කරන හැටි

හරින් ගමේ දරුවන්ගේ තොරතුරු තාක්ෂනය වැඩි කරන හැටි
නගර බද පාසල්වල මෙන්ම ග්‍රාමීය මට්ටමේ පහසුකම් අඩු පාසල් ද එකතු කර ගනිමින් දරුවන්ගේ නව තොරතුරු තාක්ෂණික ආධ්‍යාපන මට්ටම ඉහළ නංවාලීය යුතු බව විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.


ඔහු මේ බව සදහන් කර සිටියේ බණ්ඩාරවෙල වීශාඛා විද්‍යාලයේ නව තාක්ෂණ විද්‍යාගාරය විවෘත කරමින්.

පසුගිය වසරේ බදුල්ල වීශාඛා විද්‍යාලයේ ජීව විද්‍යා පන්තියට පරිගණක යන්ත්‍ර කිහිපයක් ලබා දෙමින් Microsoft ආයතනය සමග එකව ආරම්භ කළ පරික්ෂණාත්මක වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය අග්‍රාමාත්‍යවරයට පෙන්වූ පසු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නියෝගය සහ අනුදැනුම මත මුළු රටපුරා සිටින උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන් 175 000 සදහා ටැබ් පරිගණක යන්ත්‍ර ලබා දීමට තීරණය කල බවයි.
www.reader.lk