අම්මට @### අම්මට @### කියපු කයිසර්ට විරුද්ධව කීර්ති පැස්කුවෙල් පොලිසි යයි


අම්මට @### අම්මට @### කියපු කයිසර්ට විරුද්ධව කීර්ති පැස්කුවෙල් පොලිසි යයි


අසැබි වචන සහිත වීඩියෝ පටයක් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ වැඩි කතාබහකට ලක් වී තිඛෙනවා.


ඒ යම් ප්‍රසංගයකදී සිදු බවන කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන්. කයිසර් නමැති රැප් ගායකයා මෙහි ඇතුලත් අතර මේ සදහා සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ දැඩි විරෝධයද එල්ල වුණා.


ශ්‍රී ලාංකික ගායක සංගමය ඇතුලත් ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී කීර්ති පැස්කුවල් මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් කොහුවල පොලිසියට ඉදිරිපත් කර ඇති බවට වාර්තා වී තිඛෙනවා.

කයිසර්ගේ පසුගිය කාලයේ කතාබහකට ලක් වූ ගීතය


www.reader.lk