කුණුහරප ගැන ෆිල්ටි සිංහලෙන් කියලා දෙයි


කුණුහරප ගැන ෆිල්ටි සිංහලෙන් කියලා දෙයි

අසැබි වදන් සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට කතාබහක් ඇති වී තිඛෙනවා. ඒ පසුගියදා රැප් ගායක කයිසර් ප්‍රසංගයකදී අසැබි වදන් පැවසු බවට ප්‍රවීණ ගායක කිර්ති පැස්කුවල් මහතා කළ ලද පැමිණිල්ල හේතුවෙන්.මේ සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙන විවිධ මත පල කර අතර රැප් ගායක ෆිල්ටි යලිත් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රක්ෂයක් කර තිඛෙනවා.


එම ප්‍රකාශය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk