නදීශාගේ ෆෝන් එකේ පුද්ගලික ඡායාරූප කිහිපයක් එලියට

නදීශාගේ ෆෝන් එකේ පුද්ගලික ඡායාරූප කිහිපයක් එලියට

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණියක් වන නදීශා හේමමාලි සම්බන්ධව කාලයෙන් කාලයට විවිධ පුවත් වාර්තා වනවා. නදීශා තම පෙම්වතා සමග පුද්ගලිකව ගත්තේයැයි කියැවෙන පුද්ගලික ඡායාරූප පෙළක් මේවන විට අන්තර්ජාලයට එක් වී තිඛෙනවා. 


අදාළ ඡායාරූප ෆෙස්බුක් ගිණුමක් මගින් මුදා හැර තිඛෙන අතර අදාළ ගිණුම් ගිමියා යම් දුරකථන අලුත් වැඩියා ආයතනයක සේවකයෙක් බවත් වාර්තා වනවා. ඉකුත් කාල සිමාවේ එවැනි දුරකථන අලුත්වැඩියා ආයතන වලදී පුද්ගලික දත්ත පිටවීම් සම්බන්ධව ද පුවත් වාර්තා වුණා.

නදීශා හේමමාලිගේ දුරකතනයේ තිබු යැයි කියැවෙන පුද්ගලික ඡායාරූප කිහිපය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk